Høring om cykelsti på Sjællands Odde er rykket til vinter

Vejdirektoratet rykker høring og borgermøde om cykelstien på Oddenvej. Arkivfoto: Vejdirektoratet
dato

Vejdirektoratet udskyder høring og borgermøde om cykelstien på Oddenvej til vinter 2024/25. Det sker, fordi foreløbige analyser viser, at de undersøgte løsninger ser ud til at blive dyrere end forventet.

Projektet om etablering af en cykelsti på Oddenvej blev sat i bero sidste år, indtil Vejdirektoratet har gennemført en såkaldt miljøkonsekvensvurdering (MKV) af projektet, som skal afdække alle relevante forhold for natur og miljø.

Som en del af denne undersøgelse har Vejdirektoratet regnet på forskellige løsninger for cykelstien, herunder enkeltrettede og dobbeltrettede cykelstier på både nord- og sydsiden af Oddenvej.

De foreløbige beregninger viser, at prisen, for hvad det vil koste at anlægge de forskellige løsninger af cykelstien, overstiger den anlægsbevilling, der er givet til projektet.

”Vi kan se, at de enkeltrettede cykelstier bliver alt for dyre til, at vi kan holde os inden for den bevilling, vi har fået. Derfor fokuserer vi nu vores arbejde mod de dobbeltrettede cykelstier. Her er anlægsomkostningerne fortsat i den høje ende, og vi er derfor nødt til at undersøge, hvordan vi kan tilpasse projektet. Af den grund rykker vi høring og borgermøde til vinter,” siger afdelingsleder i Vejdirektoratet Maria Lønsmand Sande.

Det er blandt andet en stigning i priser på råstoffer og håndtering af jord, som gør, at de foreløbige beregninger af anlægsoverslagene bliver højere end den oprindelige bevilling.

Dobbeltrettede cykelstier bliver sendt i høring
De enkeltrettede cykelstier er dyrere at anlægge, fordi de kræver mere areal end en dobbeltrettet cykelsti. Derfor har Vejdirektoratet besluttet, at det kun vil være de dobbeltrettede løsninger i henholdsvis nord- og sydsiden af vejen, som bliver sendt i høring, og dermed er en del af den videre proces.

Vejdirektoratet vil afholde et borgermøde i forbindelse med høringen i begyndelsen af 2025.

Når høringsperioden er afsluttet, forventes projektet at blive indstillet til politisk behandling i 1. halvår 2025.

Kilde: Vejdirektoratet
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.